Om oss

Med lång erfarenhet inom branschen

Om BHT

BHT Bygghåltagning, startade i Örebro år 2000 av Ulf Larsson som själv verkat i branschen i över 30år.

Vi arbetar mest med håltagning, sågning och rivning men gör även mindre betongarbeten och kan även utföra vajersågning.

Verksamheten har vuxit stadigt genom åren och idag är vi tio anställda håltagare, rivare och maskinförare. BHT är ett lokalt och stabilt företag med hög kreditvärdighet, vi jobbar framförallt i Örebrotrakten men utför arbeten i hela mellansverige.

Våra kunder finns främst inom industri - och byggbranschen. Vi jobbar också åt fastighetsägare, el, rör och ventilationsfirmor, kommuner, samt privatpersoner.

Vi är stolta över de ramavtal vi har, och genom åren har haft med kommuner och större bostadsrättsföreningar i, och omkring Örebro.

Vi arbetar efter ett Kvalité, Miljlö och Arbetsmiljö -system som vi ständigt förbättrar.
Det systemet lägger vi stor vikt vid för våra medarbetares säkerhet, beställares säkerhet och ur miljösynpunkt. Vi har stort miljöansvar och materialkunskap om miljöfarligt material och hur det ska sorteras.

Vi vill vara på plats snabbt, därför har vi utrustade servicebilar för att kunna göra snabba utryckningar.

Att anlita BHT i Örebro ska vara enkelt, smidigt och leda till önskat slutresultat. Idag har vi kunder över hela mellansverige och vi vill vara en självklar partner inom rivning och håltagning.

Våra riktlinjer

Att ta sig an varje kund utifrån de unika förutsättningarna är viktigt för oss, det gäller både utförande och bemötande. Efter många år i branschen vet vi vad som krävs vad gäller både maskinell utrustning och social kompetens.

Vi tror på långsiktiga relationer och ett personligt engagemang

Viktigt för oss är även att göra hundraprocentigt bra jobb från början till slut, att alltid vara lyhörda för våra kunders önskemål och behov samt att alltid lämna arbetsplatsen städad och ren efter oss.

Våra medarbetare är självgående och tar ansvar ute på arbetsplatserna, våra kunder kan känna sig trygga med att vi lever upp till det vi lovar.

Vi har som sagt, ett KMA system, (Kvalité, Miljö och – Arbetsmiljö), som vi arbetar efter sen många år tillbaka, och som vi ständigt förbättrar.